ჩასაბმელი რგოლები (50 ცალი)

6,00
GEL
ჩასაბმელი რგოლების მეშვეობით შეგიძლიათ სპინნიგნის სატყუარების აღკაზვა საურველი სამკავებით, ასისტებით და სხვა ნემსკავებით.